Komunikačná platforma
pre lokálnu pomoc marginalizovaným skupinám 
  

  Z výskumu vyplynulo, že jednou z cieľových skupín, ktoré budú dlhodobodo negatívne ovplyvnené
pandémiou a ňou znásobenou ekonomickou krízou, sú sociálne vylúčené spoločenstvá (napr. rómske osady).


Tím projektu kontaktoval zástupcov organizácií pôsobiacich v tejto oblasti a na základe zistení
identifikoval príležitosť vo vytvorení efektívnej komunikačnej platformy,
ktorá by zjednodušila cielenú hmotnú a odbornú pomoc na lokálnej úrovni.


Obyvatelia osád, prípadne osoby pochádzajúce zo slabšie zabezpečených sociálnych skupín
častokrát narážajú na nedostatok či dokonca absenciu predmetov bežného používania.


Digitálny produkt, na ktorom tím pracuje, sa zameriava na riešenie problému interakcie tých,
ktorý pomoc potrebujú s tými, ktorí ju dokážu poskytnúť a dokonca z toho profitovať
(zbavenie sa vecí), ale nevedia o tom.


Sekundárnym produktom tejto pomoci by  malo  byť tiež zníženie ekologického dopadu
na krajinu prostredníctvom predĺženia životného cyklu predmetov a podporenie komunitného aspektu -
osobnejšie prepojenie obyvateľov s aktivitami, či priamo s postihnutými.


Medzi funkcie budúcej mobilnej aplikácie by malo patriť vizualizovanie dopytu na základe lokalizácie,
rýchly prístup k informáciám o ponuke a dopyte v rámci komunity a logistika hmotnej pomoci.


Tím

Eva Jenčuráková, FU TU Košice

Martina Vrzalová, freelancer

Kamila Valešová, VŠVU Bratislava

Klaudia Dvorštiaková, FA STU Bratislava

Dominika Režová, FA STU Bratislava

Barbora Krejčová, VŠVU Bratislava

Viktória Mračková, MU Brno

Spolupráca