Bezdotyková dezinfekcia
podporujúca obehovú ekonomiku
 

  Trojčlenný tím sa zameral na tému epidemiologickej prevencie.
Pri skúmaní existujúcich riešení bol ako jeden z problematických oblastí
identifikovaný práve environmentálny dopad zvýšenej spotreby dezinfekčných
prostriedkov a s nimi spojeného príslušenstva.


Tím skúmal možnosti lokálnej produkcie bezdotykových stojanov,
ich elektronického ovládania, ale aj samotnej dezinfekčnej náplne.


Cieľom projektu sa stal

návrh zariadenia pre miesta s hromadným výskytom osôb,

vyrobiteľného z ekologických materiálov a na území SR s meniteľnými prídavnými funkciami.


Vývoj škálovateľného bezdotykového zariadenie na dezinfekciu rúk
s minimálnym ekologickým dopadom prebieha v spolupráci s FEI STU.

Tím

Valentyna Filipková, FAVU VUT Brno


Karin Kolesárová, FU TU Košice


Gabriela Scott, podnikateľka


Spolupráca