Prečo

Dizajnéri dokážu klásť správne otázky, hľadať odpovede a vizualizovať riešenia na novovzniknuté problémy. Rýchlo sa prispôsobiť a reagovať. Nebol lepší čas využiť naše dizajnérske myslenie v prospech iných. Pandémia nám dala priestor a čas zamyslieť sa nad tým, ako naša spoločnosť funguje. 

Výbavou každého dobrého dizajnéra by mala byť empatia a schopnosť analyzovať situáciu a nájsť si spolupracovníkov z iných disciplín.

Cieľmi projektu bolo aktivovať študentov, prepojiť prostredníctvom nich dizajnérske školy na Slovensku a vytvoriť priestor pre ich ďalšiu spoluprácu, identifikovať lokálne problémy a načrtnúť možné riešenia - tieto ciele sa platforme podarilo naplniť.

Ako

Počas aktívnej účasti na platforme COVID COLAB študenti mali možnosť získať prehľad o súčasnej situácii iniciatívach, vytvoriť si vlastnú sieť kontaktov v oblasti, ktorú sa rozhodli skúmať. Základom metodiky projektu sa stali metódy dizajnérskeho myslenia a “kompletnej spolutvorby” - tímy rozvíjali svoje nápady v neustálom kontakte s cieľovou skupinou a dotknutými stranami.


Výsledky

Projekt dosiahol požadovaný sieťový efekt - podarilo sa nám vybudovať základnú sieť kontaktov pre ďalší rozvoj riešení v identifikovaných oblastiach. Viac o samotných projektoch sa dozviete na podstránkach o jednotlivých projektoch:

Komunikačná platforma

pre lokálnu pomoc marginalizovaným skupinám

Bezdotyková dezinfekcia

podporujúca obehovú ekonomiku

Projekt MODULO

lorem ipsum