Platforma COVID COLAB 
  
vznikla ako iniciatíva kolektívu DESIGN STUBA, nezostala však uzavretá pre študentov Slovenskej technickej univerzity. Projekt spojil do tímu študentov z Košíc, Brna a Bratislavy s freelancermi z praxe. Projektu dodali kontext cenné konzultácie s odborníkmi z iniciatívy Kto pomôže Slovensku, Slovenského centra dizajnu či Fakulty elektrotechniky a informatiky.

  • Bratislava
  • Košice
  • Nová Dubnica
  • Rožňava
  • Nitra
  • Kráľová nad Váhom
  • Zármutov
  • Oravské Veselé
  • Brno
 

Iniciátorky projektu

Michala Lipková, FA STU

Vanda Gábrišová, Bublina

Vlasta Kubušová, crafting plastics

Akčný tím


Klaudia Dvorštiaková, FA STU Bratislava

Valentyna Filipková, FAVU VUT Brno

Eva Jenčuráková, FU TU Košice

Karin Kolesárová, FU TU Košice

Barbora Krejčová, VŠVU Bratislava

Viktória Mračková, MU Brno

Dominika Režová, FA STU Bratislava

Gabriela Scott, podnikateľka

Kamila Valešová, VŠVU Bratislava

Martina Vrzalová, freelancer


Konzultanti

Richard Balogh, FEI STU

Lucia Dubačová, SCD

Lucia Pašková, Kto pomôže Slovensku

Marián Vojs, FEI STU

Katarína Smatanová, FA STU

Gréta Pavlovová, Bystriny

Partneri projektu