výzva pre študentov dizajnu


COVID COLAB je otvorená kolaboratívna platforma, ktorej cieľom je aktivizovať študentov dizajnu. Chceme spustiť efekt snehovej gule lokálnej pomoci a podporiť študentov, aby sa zapojili do existujúcich iniciatív a lokálnych aktivít, či naštartovali ich vlastné.

Dizajnérske myslenie je účinný nástroj na lokálne zlepšenia - počas pandémie aj po jej skončení. Vírus je ako povinný predmet, ktorý si nikto z nás nevybral.  Aké je miesto mladých kreatívnych ľudí v kríze? Ako a komu môžeme pomôcť? Všetci máme veľa otázok a chceme na ne hladať odpovede.


o čom to bude?

Počas dvojmesačnej  spolupráce spolu preskúmame potenciál kreatívneho spôsobu myslenia v súčasnej situácii a budeme v nej “naše miesto”.  Aktivujeme a aplikujeme kreativitu v hľadaní  intervencií pre naše najbližšie okolie. Vytvoríme priestor pre diskusiu o dôsledkoch karantény a koronavírusu.

Pandémia nám dáva možnosť prehodnotiť náš životný štýl, závislosť na cestovaní, nadprodukciu produktov, vzťahy medzi ľuďmi a životným prostredím - a omnoho viac. Ako súčasná situácia mení a zmení spoločnosť a akú úlohu v nej môžu zohrať dizajnéri?

Viac sa o priebehu projektu nájdete tu.ciele projektu

Aktivovať študentov v regiónoch

Prepojiť dizajnérske školy

Riešiť lokálne problémy

Iniciovať spolupráce

Vyvolať odbornú diskusiu
aké sú naše nástroje?


• Kreativita • Lokálnosť • Multidisciplinarita • Tímová práca • Kritické myslenieprečo sa zapojiť?


Nebol lepší čas využiť dizajnérske myslenie v prospech iných.

Dizajnéri sa dokážu rýchlo sa prispôsobiť, hľadať odpovede a riešenia na novovzniknuté problémy.  Pandémia nám dáva priestor a čas zamyslieť sa nad tým, ako naša spoločnosť funguje. Výbavou každého dobrého dizajnéra je empatia a schopnosť analyzovať situáciu, nájsť spolupracovníkov a prísť s možno nečakaným riešením.

Súčasťou projektu budú prednášky medzinárodných expertov z oblasti materiálového dizajnu a sociálnych inovácií, ktorí sa k nám pripoja na live sessions, pripravení reagovať na otázky týkajúce sa projektov študentov.


chcem sa prihlásiť!

Deadline na registráciu je streda 15.4.2020 a kapacita projektu je obmedzená.
Prvé online stretnutie sa uskutoční v
piatok 17.4.2020.
Vyplň krátky formulár a ozveme sa ti: