Kolaboratívny dizajnérsky experiment

• 10 dobrovoľníkov 
• 3 mesiace
• 2 projektyKríza nekončí!

Dizajnérske myslenie je účinný nástroj na lokálne zlepšenia - počas pandémie aj po jej skončení.
Aké je miesto mladých kreatívnych ľudí v kríze? Ako a komu môžeme pomôcť?


Otvorená výzva COVID COLAB spojila roztrúsený tím, ktorý počas 3 mesiacov
hľadal na tieto otázky odpovede.


Riešenia

Na základe výskumu vznikli 2 projekty, ktoré máme ambíciu uplatniť v praxi:


Komunikačná platforma 

pre lokálnu pomoc marginalizovaným skupinám

Bezdotyková dezinfekcia

podporujúca obehovú ekonomiku

Kto sme

Platforma vznikla ako iniciatíva kolektívu UD FA STU, s cieľom aktivizovať študentov dizajnu. COLAB však nezostal uzavretý pre študentov Slovenskej technickej univerzity - spojil do tímu študentov z Košíc, Brna a Bratislavy s freelancermi z praxe.

Pridajte sa a kontaktujte nás