Kolaboratívny dizajnérsky experiment

• 10 dobrovoľníkov 
• 3 mesiace
• 2 projektyKríza nekončí!

Dizajnérske myslenie je účinný nástroj na lokálne zlepšenia - počas pandémie aj po jej skončení.
Aké je miesto mladých kreatívnych ľudí v kríze? Ako a komu môžeme pomôcť?


Otvorená výzva COVID COLAB spojila roztrúsený tím, ktorý počas 3 mesiacov
hľadal na tieto otázky odpovede.


Platforma COVID COLAB 

  
vznikla ako iniciatíva kolektívu DESIGN STUBA, nezostala však uzavretá pre študentov Slovenskej technickej univerzity. Projekt spojil do tímu študentov z Košíc, Brna a Bratislavy s freelancermi z praxe. Projektu dodali kontext cenné konzultácie s odborníkmi z iniciatívy Kto pomôže Slovensku, Slovenského centra dizajnu či Fakulty elektrotechniky a informatiky.

  • Bratislava
  • Košice
  • Nová Dubnica
  • Rožňava
  • Nitra
  • Kráľová nad Váhom
  • Zármutov
  • Oravské Veselé
  • Brno

Riešenia


Na základe výskumu vznikli 2 projekty, ktoré máme ambíciu uplatniť v praxi:


Komunikačná platforma 

pre lokálnu pomoc marginalizovaným skupinám

Bezdotyková dezinfekcia

podporujúca obehovú ekonomiku

Projekt MODULO

lorem ipsum

Kto sme

Platforma vznikla ako iniciatíva kolektívu UD FA STU, s cieľom aktivizovať študentov dizajnu. COLAB však nezostal uzavretý pre študentov Slovenskej technickej univerzity - spojil do tímu študentov z Košíc, Brna a Bratislavy s freelancermi z praxe.

Iniciátorky projektu

Michala Lipková, FA STU


Vanda Gábrišová, Bublina časopis

Vlasta Kubušová, crafting plastics

Konzultanti

Pridajte sa a kontaktujte nás